Label Rouge

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard… het Label Rouge is een officieel teken dat de superieure kwaliteit van producten garandeert. Het is duidelijk dat de eieren en het gevogelte van de Label Rouge boerderijen qua smaak en zelfs textuur niet te vergelijken zijn. Hoe wordt dit niveau bereikt? Alle productiestadia zijn vastgelegd in strikte specificaties die bijzonder hoge eisen stellen op het gebied van dierenwelzijn.

WELZIJN

Het scharrelpluimvee en de legkippen van Label Rouge worden in de open lucht gefokt en hebben het hele jaar door overdag toegang tot uitgestrekte gebieden met bomen en schaduw. Voor alle soorten wordt de nacht doorgebracht in een gebouw met luiken, waar een maximumaantal pluimveedieren niet mag worden overschreden. Binnen wordt de kweekmethode op de grond toegepast op strooisel in het algemeen en/of op roosters voor eenden.

EEN KNOWHOW, EEN ENGAGEMENT

De fokkers van Label Rouge-pluimvee wijden hun dagelijks leven aan de verzorging van hun dieren en het verzekeren van hun goede gezondheid. De inzet van deze vrouwen en mannen is meer dan een belofte. Hij wordt geïllustreerd middels de produktievoorwaarden die in de sprecificaties zijn vastgelegd. Hij wordt gestaafd door zowel interne als externe controles (uitgevoerd door een onafhankelijk certificeringsorgaan dat door de staat is erkend).

HET LABEL ROUGE, DUURZAME VEETEELT

De pluimveehouders van Label Rouge beoefenen duurzame landbouw. Zij geven er de voorkeur aan hun dieren gezond en natuurlijk voedsel te geven. Om ze te behandelen, prefereren ze fytotherapie, essentiële oliën, homeopathie of elk ander alternatief product.

LATEN WE HET DIT JAAR OVER DIERENWELZIJN HEBBEN

Dit is één van de pijlers van onze kweekmethoden. Dit zijn strikte praktijken en regelmatig gecontroleerde voorzieningen. Laten we het hebben over dierenwelzijn bij Label Rouge pluimvee.

Dierenwelzijn in de Label Rouge pluimvee- en legkiphouderij is enerzijds een kwestie van ruimte, zowel binnen als buiten. Parelhoenders, kippen, kalkoenen, eenden, kwartels… alle soorten van de Label Rouge boerderij hebben het hele jaar door toegang tot schaduwrijke, beboste uitlopen. Percelen waar een minimum van 20 bomen of struiken aanwezig moeten zijn. Waar elk dier echt genoeg oppervlakte heeft om zijn natuurlijk gedrag te uiten.
De nacht wordt doorgebracht in gebouwen van maximaal 400 m2, op strooisel en/of roostervloeren. Deze voorzieningen zijn zo ingericht dat het pluimvee van de Label Rouge-boerderijen de nodige ruimte hebben voor hun fysiologische behoeften. Het interieur is geventileerd, luchtig en natuurlijk verlicht, dankzij de doorschijnende openingen.
Dierenwelzijn bij Label Rouge pluimvee is ook een kwestie van lange tijd. De minimale opkweekperiode wordt per soort bepaald. Bijvoorbeeld minimaal 81 dagen voor kippen en 94 dagen voor parelhoenders. In dit geval zijn de geselecteerde rassen winterhard en langzaam groeiend. Dit zijn bijzonder ziekteresistente soorten, waarvoor dus weinig medicijnen nodig zijn. Hoe dan ook, de producties prefereren andere vormen van behandeling zoals fytotherapie, etherische oliën, homeopathie…

 

Al deze praktijken, deze voorzieningen, deze inzet van de fokkers zijn altijd al onze kweekmethode geweest en staan bovendien garant voor de superieure kwaliteit van onze producten.

>