Het Label Rouge

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard… het Label Rouge is een officieel teken dat de superieure kwaliteit van producten garandeert. Het is duidelijk dat de eieren en het gevogelte van de Label Rouge boerderijen qua smaak en zelfs textuur niet te vergelijken zijn. Hoe wordt dit niveau bereikt? Alle productiestadia zijn vastgelegd in strikte specificaties die bijzonder hoge eisen stellen op het gebied van dierenwelzijn.

HET LABEL ROUGE, DUURZAME VEETEELT

De pluimveehouders van Label Rouge beoefenen duurzame landbouw. Zij geven er de voorkeur aan hun dieren gezond en natuurlijk voedsel te geven. Om ze te behandelen, prefereren ze fytotherapie, essentiële oliën, homeopathie of elk ander alternatief product.

Lees meer

HET LABEL ROUGE IS OOK…

WELZIJN

Het scharrelpluimvee en de legkippen van Label Rouge worden in de open lucht gefokt en hebben het hele jaar door overdag toegang tot uitgestrekte gebieden met bomen en schaduw. Voor alle soorten wordt de nacht doorgebracht in een gebouw met luiken, waar een maximumaantal pluimveedieren niet mag worden overschreden. Binnen wordt de kweekmethode op de grond toegepast op strooisel in het algemeen en/of op roosters voor eenden.

EEN KNOWHOW, EEN ENGAGEMENT

De fokkers van Label Rouge-pluimvee wijden hun dagelijks leven aan de verzorging van hun dieren en het verzekeren van hun goede gezondheid. De inzet van deze vrouwen en mannen is meer dan een belofte. Hij wordt geïllustreerd middels de produktievoorwaarden die in de sprecificaties zijn vastgelegd. Hij wordt gestaafd door zowel interne als externe controles (uitgevoerd door een onafhankelijk certificeringsorgaan dat door de staat is erkend).